AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE

 

CJELINA ČETVRT BOKANJAC - TJEDNI IZVJEŠTAJI
Raspored izvođenja radova po projektu 'Izgradnja sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac u Zadru.'
U TJEDNU OD 6.09. DO 12.09.2021 OSTVARENO JE:

Retencijsko-infiltracijskog polje Z1 - iskop bermi, temelji zidova Z2.

Retencijsko-infiltracijskog polje Z2 i Z3 - 100 % od ukupnog iskopa, izrada drenažnih slojeva retencija, prosijavanje kamene frakcije 15-30 cm šupljom korpom.

Retencijsko-infiltracijskog polje Z4 – 100 % od ukupnog iskopa.

Izrada fekalnog F1-7 Ulica Graica - iskop 70%.

Izrada fekalnog F1-9 Ulica Cilj - montaža rasteretnih ploča, DTK instalcija – uređenje posteljice.

Izrada fekalnog F1-10.3 Ulica Put Groblja - iskop rova 100 %, - izrada 5 kućna priključka, izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F1-8 Ulica Brig- izrada kolničke konstrukcije, postavljanje poklopaca.

Izrada fekalnog F2-1 i oborinskog kolektora O2-1 Ulica Marijane Radev- iskop 30%, polaganje 50 m oborinskog i 40 m fekalnog kolektora.

Izrada fekalnog F2-1.1 i oborinski kolektor O2-1.2 Ulica Grgura Budislavića – iskopi 100%.

Izrada fekalnog F2-7 i oborinski kolektor O2-1.5.,O2-8 Ulica Davorina Bazijanca – iskop, polaganje fekalnog kolektora 20m, polaganje oborinskog kolektora 30m, zatrpavanje.

Izrada fekalnog F2-7.1 i oborinski kolektor O2-8.1 Ulica Baruna Trenka – izrada kućnih priključaka 2 kom, ugradnja 1 slivnika.

Izrada fekalnog F2-3.1.2 i oborinski kolektor O2-1.5 Ulica Otona Kučere – iskopi.

Izrada fekalnog F2-5. F2-5.1 i oborinski kolektor O2-1.1 O2-1.1.1 ulica Poljana Dragutina Gorjanovića Krambergera – izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F2-4.4.2 i oborinski kolektor O2-7 Poljana Jurja Dragišića, izrada slivnika 4 kom, izrada kućnih priključaka 6 kom, izrada posteljice, izrada kolničke konstrukcije i polaganje rasteretnih ploča.

Izrada fekalnog F2-9 Ulica Mile Cipre – izrada slivnika 2 kom, skidanje na kotu posteljice, izrada kolničke konstrukcije, polaganje 12 m oborinskog kolektora, skidanje betonskih opločnika.

Izrada fekalnog F2-6 i oborinski kolektor O2-1.3 ulica Poljana Dragutina Gorjanovića Krambergera-, uređenje posteljice, izrada kolničke konstrukcije, DTK iskopi.

Izrada fekalnog F2-7.2; F2.7.2.2. i oborinskog kolektora O2-10; O2-9.1 Ulica Jaroslava Šidaka – iskop, polaganje oborinskog kolektora 26 m, zasipanje kolektora.

Izrada fekalnog F3-6 i oborinski kolektor O3-6- iskop, zatrpavanje rovova, polaganje 25m fekalnog kolektora, zatrpavanje rova.

Izrada fekalnog F3-6.1, F3-6.1.1, F3-6.1.2 - iskop, polaganje fekalnog kolektora 50m, zatrpavanje rovova.

Izrada fekalnog F3-6.2- zatrpavanje rova, skidanje asfalta.

Izrada fekalnog F3-2.1 i oborinskog O3-2.1 kolektora, iskop i polaganje 60 m fekalnog i 34m oborinskog kanala.

Izrada fekalnog F1-10.1 Ulica Galica- izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F1-10.1 Ulica Galica- izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F1-10.1 Ulica Galica- izrada kolničke konstrukcije.

ZA TJEDAN OD 20.09. DO 26.09.2021 PLANIRANO JE:

Retencijsko-infiltracijskog polje Z1, podbeton zidova, temelji i zidovi zidova Z2.

Retencijsko-infiltracijskog polje Z2 i Z3, izrada reno madraca i daljnje nasipanje drenažnim slojevima.

Retencijsko-infiltracijskog polje Z4 – iskop.

Crpna stanica 2-Izrada pod betona i donje ploče.

Izrada fekalnog F1-7 Ulica Graica- iskop, montaža 86 m kolektora, zatrpavanje rova.

Izrada fekalnog F1-8 Ulica Brig- izrada kolničke konstrukcije – asfaltiranje BNS.

Izrada fekalnog F1-9 Ulica Cilj- izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F1-10.1 Ulica Galica- izrada kolničke konstrukcij, polaganje kućnih priključaka.

Izrada fekalnog F1-10.3 Ulica Put Groblja- uređenje posteljice, polaganje rasteretnih ploča.

Izrada fekalnog F2-1 i oborinski kolektor O2-1 Ulica Marijane Radev – iskopi i polaganje 50 m oborinskog i 50 fekalnog kolektora.

Izrada fekalnog F2-1.1 i oborinski kolektor O2-1.2 Ulica Grgura budislavića – iskopi.

Izrada fekalnog F2-7 i oborinski kolektor O2-1.5.,O2-8 Ulica Davorina Bazijanca – iskop, polaganje fekalnog kolektora 40m, polaganje oborinskog kolektora 36m, zatrpavanje, izrada kolničke konstrukcije.

Izrada fekalnog F2-7.1 i oborinski kolektor O2-8.1 Ulica Baruna Trenka – izrada kućnih priključaka 6 kom, ugradnja 3 slivnika.

Izrada fekalnog F2-3.1.2 i oborinski kolektor O2-1.5 Ulica Otona Kučere – iskopi.

Izrada fekalnog F2-5. F2-5.1 i oborinski kolektor O2-1.1 O2-1.1.1 ulica Poljana Dragutina Gorjanovića Krambergera –, izrada kolničke konstrukcije – asfaltiranje BNS, uređenje betonskih bankina.

Izrada fekalnog F2-4.4.2 i oborinski kolektor O2-7 Poljana Jurja Dragišića, izrada kućnih priključaka 2 kom, izrada posteljice, izrada DTK instalacija; izrada kolničke konstrukcije – asfaltiranje BNS.

Izrada fekalnog F2-9 Ulica Mile Cipre – izrada slivnika 4 kom, skidanje na kotu posteljice, polaganje rasteretnih ploča, izrada kolničke konstrukcije, iskop DTK.

Izrada fekalnog F2-6 i oborinski kolektor O2-1.3 ulica Poljana Dragutina Gorjanovića Krambergera-, izrada kolničke konstrukcije, DTK iskopi.

Izrada fekalnog F2-7.2; F2.7.2.2. i oborinskog kolektora O2-10; O2-9.1 Ulica Jaroslava Šidaka – iskop, polaganje fekalnog kolektora 46 m, zasipanje kolektora, izrada fekalnih priključaka 5 kom.

Izrada fekalnog F3-4 i oborinski kolektor O3-4 iskopi, polaganje 60 m fekalnog i 60 m oborinskog kolektora.

Izrada fekalnog F3-6 i oborinski kolektor O3-6- zatrpavanje rovova, polaganje 25m oborinskog kolektora.

Izrada fekalnog F3-6.2- uređenje kolničke konstrukcije izrada kućnih priključaka 3 kom.

Izrada fekalnog F3-2.1 i oborinskog O3-2.1 kolektora, iskop i polaganje 30 m fekalnog i 30m oborinskog kanala.

Izrada fekalnog F3-7.1 i oborinskog O3-7.1 kolektora, iskop, polganje 12 m fekalnog i oborinskog kolektora.