Građevinski radovi
Regulacija građevinskih radova tijekom turističke sezone
Građevine se ne mogu graditi, niti se mogu izvoditi bilo kakvi građevinski radovi, u razdoblju: od 1. srpnja do 1. rujna.

 

Pod građevinskim radovima, koji se u smislu ove Odluke zabranjuju, smatraju se: svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – sve neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva, te obrtnički radovi na izradi električnih i vodovodnih instalacija.

 

U razdoblju i na gore navedenim područjima iznimno se mogu izvoditi građevni radovi, kako slijedi:

- interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog;

- žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete;

- završni obrtnički radovi unutar prostorija kojima se ne stvara buka, niti nastaju onečišćenja izvan građevine odlaganjem građevinskog materijala i otpada.

 

Gradonačelnik Grada Zadra može odobriti neophodno izvođenje građevinskih radova na objektima od posebnog društvenog interesa, uz uvjet da buka i onečišćenja koja nastaju kao posljedica takvih radova budu na takvoj razini da bitno ne ugrožavaju nesmetan boravak gostiju.

 

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 3/04, 2/07 i 13/09)