Projekti

AGLOMERACIJA ZADAR - PETRČANE

 
Projekti
1. Mješovita kanalizacijska mreža zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru.
2. Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u gradu Zadru.
3. Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Jakova Šubića od Cezana. Izgradnja kolektora na području MO Višnjik. (dvije faze izgradnje)
4. Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Put Bokanjca u gradu Zadru. (tri faze izgradnje)
5. Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru. (tri faze izgradnje)
6. Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom - 3 faze izgradnje.
7. Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža - 2 faze izgradnje.
8. Kanalizacijsku mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru.
9. Zaštita obalnog mora: Crpna postaja "Dražnice" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima.
10. Zaštita obalnog mora: Crpna postaja ″Diklo″ i "Diklo 1" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima.
11. Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselje Petrčane u Gradu Zadru.
12. Crpne postaje fekalnih otpadnih voda "Kulina" i "Kožino Gornje" s pripadajučim cjevovodima.
13. Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru.
14. Sekundarna mreža odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja Kožino u primorju..
15. Tlačno-gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u Ulici Put Nina i Benka Benkovića i crpna stanica Petrići.
16. Izgradnja kolektora u Put Murvice.
17. Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru. (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)
18. Crpna postaja "Park" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom - 2. faza izgradnje. (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)
19. Crpna postaja "Maestral" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom u gradu Zadru - 2. faza izgradnje.
20. Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje u Ulici Put Petrića i Ulici Miroslava Krleže u Zadru.
21. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne postaje "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od crpne postaje "Diklo Brig" do PO3.
22. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda unutar križanja "Žmirići".
23. Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje "UPOV-a Borik" do križanja "Žmirići", te opremanje i automatika crpne postaje "UPOV Borik".
24. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih postaja "Kolovare 1" i "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda.
25. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu".
26. Sancija crpne postaje "Borik" i tlačnog cjevovoda.
27. CIPP sanacija na obali kneza Trpimira - prema troškovniku nakon snimanja kamerom.
28. Nadogradnja UPOV Centar Zadar i zbrinjavanje mulja.