Projekti
Projekti s građevinskom dozvolom
Mješovita kanalizacijska mreža zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru.
Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u gradu Zadru.
Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Jakova Šubića od Cezana.

Izgradnja kolektora na području MO Višnjik. (dvije faze izgradnje)
Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Put Bokanjca u gradu Zadru. (tri faze izgradnje)
Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru. (tri faze izgradnje)
Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom - cjelina 3 - 2. faza izgradnje.
Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom - cjelina 3 - 3. faza izgradnje.
Crpna postaja "Maestral" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom - 2. faza izgradnje.
Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža - 1. faza izgradnje.
Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža - 2. faza izgradnje.
Kanalizacijsku mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru.
Zaštita obalnog mora: Crpna postaja "Dražnice" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima.
Zaštita obalnog mora: Crpna postaja ″Diklo″ i "Diklo 1" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima.
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru - 1. faza izgradnje.
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru - 2. faza izgradnje.
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru - 3. faza izgradnje.
Crpne postaje fekalnih otpadnih voda "Kulina" i "Kožino gornje" s pripadajučim tlačnim cjevovodima.
Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru.
Tlačno-gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u Ulici Put Nina i Benka Benkovića i crpna stanica Petrići.
Sanacija crpne postaje "Borik" i tlačnog cjevovoda.
Izgradnja kolektora u Put Murvice.
Crpna postaja "Park" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom. (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)
Crpna postaja "Maestral" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom. (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)
Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje u Ulici Put Petrića i Ulici Miroslava Krleže u Zadru.
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne postaje "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od crpne postaje "Diklo Brig" do PO3.
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda unutar križanja "Žmirići".
Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje "UPOV-a Borik" do križanja "Žmirići", te opremanje i automatika crpne postaje "UPOV Borik".
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih postaja "Kolovare 1" i "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda.
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu".
Lokacijska dozvola
Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselje Petrčane u Gradu Zadru.
Sekundarna mreža odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja Kožino u primorju.
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru. (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)
Dogradnja UPOV Centar Zadar