Misija i vizija društva Odvodnja d.o.o. Zadar
Misija
Misija Odvodnje d.o.o. je da kvalitetnom organizacijom, kompetentnim i motiviranim ljudskim potencijalom, te uz potporu šire društvene zajednice:

- Osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti

- Brine o pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša

- Ostvari zadovoljstvo korisnika visokom kvalitetom usluge uz prikladnu cijenu

- Prati tehnološki razvoj struke

- Djeluje u skladu sa sloganom
Vizija
Razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, a zasnovano na principima zaštite okoliša, biti vodeći čimbenik regije u prikupljanju i pročišćavanju otpadnih voda.