Poslovna etika

Društvo Odvodnja d.o.o., svjesno izazova modernog poslovanja i potrebe za razvijanjem društveno prihvatljivog ponašanja, opredijelilo se za etički pristup djelovanja.

 

Naćela poslovnog ponašanja zasnivaju se na slijedečim etičkim vrijednostima:

- zakonitost i stručnost,

- povjerenje i kolegijalnost,

- timski rad i profesionalna komunikacija,

- uvažavanje potreba korisnika usluga,

- izbjegavanje i prevencija sukoba interesa,

- povjerljivost osobnih podataka i informacija u poslovanju.

 

Preuzimanje dokumenata: