Odvodnja d.o.o. Zadar

OIB: 67946095697 - MB: 03487881 - MBS: 3487881 Trgovački sud u Zadru - Šifra djelatnosti: 37.00 - Uklanjanje otpadnih voda (NKD 2007)