Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu - ISO 18001:2007

Odvodnja d.o.o. uspostavila je sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu kojem je cilj upravljanje rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi.

 

Razlozi certificiranja naše tvrtke prema zahtjevima norme ISO 18001:2007 su:

- eliminacija ili smanjenje rizika za zaposlene i ostale zainteresirane strane koje mogu biti izloženi opasnostima vezanim uz aktivnost tvrtke,

- procjene rizika koji potječu od opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika i zainteresiranih strana te stalno poboljšavanje sustava upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti,

- spremnost za prevenciju ozljeda i bolesti i kontinuirano poboljšavanje upravljanja sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti i učinka sustava.

 

Odvodnja d.o.o. primjenjujuči mjere integriranog sustava upravljanja osigurava da cjelokupno funkcioniranje tvrtke bude na dokumentiranoj razini poslovanja, te da kontinuirano poboljšava zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.