Upravljanje kvalitetom - ISO 9001:2015

Odvodnja d.o.o. je u prosincu 2014 godine uspostavila sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001: 2015 čime je stvoren sustavni pristup upravljanja poslovanjem koji se temelji na dokumentiranoj i javno oglašenoj politici, transparentnoj organizaciji i nadležnostima unutar nje, definiranim procesima, upravljanim resursima i aspektima okoliša, kvalitetnim komunikacijama, te stalnim provjeravanjima i poboljšavanjima sustava.

 

Sustavom upravljanja kvalitetom Odvodnja d.o.o. želi postići i ostvaruje:

- jasno prepoznavanje potreba i očekivanja građana,

- provođenje i nadzor strateških ciljeva i mjera poslovanja,

- usluge na razini kvalitete europskih standarda,

- aktivno uključivanje javnosti u oblikovanje, realizaciju i procjenu kvalitete pruženih usluga,

- ostvarenim financijskim rezultatima,

- preglednost i javnost te efikasnost poslovanja.

 

Odvodnja d.o.o. primjenjujući mjere integriranog sustava upravljanja osigurava da cjelokupno funkcioniranje tvrtke bude na dokumentiranoj razini poslovanja, te da kontinuirano poboljšava poslovanje kroz sustav upravljanja kvalitetom.