Politika kvalitete, zaštita okoliša i zaštita zdravlja i sigurnosti