Pregled sklopljenih ugovora

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01, URUDŽBENI BROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (Narodne novine broj: 32/11) Odvodnja d.o.o. Zadar objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Zadnja promjena: 26.02.2015 godine
 

Sklopljeni ugovori

2015

 

 

Sklopljeni ugovori

2014