Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11) javni naručitelj Odvodnja d.o.o. Zadar objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Zadnja promjena: 28.02.2018 godine
 

Registar ugovora

i okvirnih sporazuma