Postupci javne nabave u tijeku

ARHIVA JAVNE NABAVE

 

2018

Datum zadnje promjene: 7.8.2018
Dobava, doprema i montaža cijevi i fazonskih komada od nehrđajućeg i otpornog na H2S materijala za odzraku otpadnog zraka – priključak na postojeću odzraku

Zadar, 7.8.2018. godine

Naručitelj je dana 7.8.2018.godine u EOJN RH 2018/S 0F2-0021628 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: 'Dobava, doprema i montaža cijevi i fazonskih komada od nehrđajućeg i otpornog na H2S materijala za odzraku otpadnog zraka – priključak na postojeću odzraku'
Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Smiljevac

Zadar, 18.7.2018. godine

Naručitelj je dana 18.7.2018.godine u EOJN RH 2018/S 0F-0019185 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: 'Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Smiljevac'
Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane

Zadar, 21.3.2018. godine

Naručitelj je dana 21.3.2018.godine u EOJN RH 2018/S 0F2-0007144 objavio otvoreni postupak javne nabave za: 'Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane'