Postupci javne nabave u tijeku

ARHIVA JAVNE NABAVE

 

2017

Datum zadnje promjene: 14.12.2017
Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi sanacije UPOV CENTRA nakon poplavnih događaja u rujnu 2017.god.

Zadar, 24.11.2017. godine

Odvodnja d.o.o. objavilo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem objave 2017/S 0F2-0024616 od 8.11.2017. godine, javno nadmetanje za predmet nabave: ”Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi sanacije UPOV CENTRA nakon poplavnih događaja u rujnu 2017.god.“
Nabava specijalnog komunalnog vozila za čišćenje septičkih jama - 10m³

Zadar, 8.11.2017. godine

Odvodnja d.o.o. objavilo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem objave 2017/S 0F2-0023157 od 8.11.2017. godine, javno nadmetanje za nabavu specijalnog komunalnog vozila za čišćenje septičkih jama - 10m³.
Nabava kemikalija

Zadar, 22.05.2017. godine

Odvodnja d.o.o. objavilo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem objave 2017/S 0F2-0009952 od 22.05.2017. godine, javno nadmetanje za nabavu kemikalija.