Prethodna analiza tržišta (ZJN/NN 120/16)

2019
Naručitelj je dana 27.2.2019. godine objavio u EOJN RH prethodno savjetovanje za predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE“,ev.broj nabave:2-2019 VV, cjelokupna dokumentacija je dostupna u EOJN RH.
2018
Naručitelj Odvodnja d.o.o. Zadar od 1.1.2018. postupa sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) te sve dokumente objavljuje putem EOJN-a RH.
2017
Specijalno komunalno vozilo za čišćenje septičkih jama - 10m³ (novo, god.prozvodnje 2017.godina)
Sanacija UPOV Centar
Kemikalije