Raspored prijava za crpljenje septičkih jama

Telefon: +385 (0)23 318 816

Intervencije

Telefon: +385 (0)23 318 816

Mobitel: 091 318 81 66

Mobitel: 091 318 81 67

Prijave za crpljenje i odvoz sadržaja sabirnih jama vrše se prema terminima predviđenim u Operativnom planu (tri termina).

 

Crpljenje će obaviti u cijelosti bez obzira na zapremninu jame.