Crpne postaje javnog sustava odvodnje

Otpadne vode slijevaju se u spremnik crpne postaje (sabirnika) otpadnih voda. Spremnik se nalazi na najnižoj točki teritorija sa kojeg se vode prikupljaju. Da bi se otpadne vode dopremile u uređaj potrebno ih je prebaciti preko gradskog kanalizacijskog sustava. Za savladavanje visinske razlike između spremnika i priključka na kanalizacijski sustav koristi se crpka pokretana trofaznim asinkronim motorom. Kanalizacijska crpna stanica ima primjenu u rješavanju problematike odvodnje, kako oborinskih, tako i fekalnih voda, uz potpunu automatizaciju rada. Elektrooprema je standardno ugrađena u poliesterski slobodno stojeći ormar, u zaštiti IP 55, opremljen grijačem za sprečavanje kondenzacije, ventilatorima (u ovisnosti o izvedbi upuštanja pogonskih agregata), rasvjetom i opremom za upravljanje crpkama, u ručnom i automatskom radu u ovisnosti o nivou vode u retenciji. U ručnom režimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa uključenim nužnim zaštitama, a u automatskom režimu rada na osnovu podešenih nivoa. Crpke rade sa cikličkom izmjenom radnog mjesta, a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga.01. Crpna postaja Jazine - izgrađena 1977, dograđena 1997 godine


02. Crpna postaja Voštarnica II - izgrađena 1996 godine


03. Crpna postaja Voštarnica I - izgrađena 2000 godine


04. Crpna postaja Borik - izgrađena 2001 godine


05. Crpna postaja Brodarica II - izgrađena 2003 godine


06. Crpna postaja UPOV Borik - izgrađena 2005 godine


07. Crpna postaja Arbanasi II - izgrađena 2005/2008 godine


08. Crpna postaja Poluotok - izgrađena 2007 godine


09. Crpna postaja Foša - izgrađena 2007 godine


10. Crpna postaja Zgon - izgrađena 2010 godine


11. Crpna postaja Zgon I - izgrađena 2010 godine


12. Crpna postaja Maslina - izgrađena 2013 godine


13. Crpna postaja Arbanasi I - izgrađena 2014 godine


14. Crpna postaja Ravnica - izgrađena 2014 godine


15. Crpna postaja Centar I - izgrađena 2015 godine


16. Crpna postaja Centar II - izgrađena 2015 godine


17. Crpna postaja Park - izgrađena 2016 godine


18. Crpna postaja Maestral - izgrađena 2016 godine


19. Crpna postaja Gaženica I - izgrađena 2017 godine


20. Crpna postaja Gaženica II - izgrađena 2017 godine