Javni sustav odvodnje Grada Zadra
Povijest društva
Stanovnici Zadra već u vrijeme srednjeg vijeka shvaćaju potrebu rješenja otpadnih voda. Na dijelu oko Foruma izgrađivani su kanali do mora za odvodnju otpadnih voda sa popločanih dijelova grada, krovova i slično.

Tijekom 18.-og stoljeća već je postojala mreža kanala poprečno po Poluotoku, dijelom prema otvorenom moru Zadarskog zaljeva, dijelom prema uvali Jazine.

 

Širenjem grada izvan Poluotoka zadržava se način gradnje mreže odvodnje od viših dijelova prema najbližem moru (Relja, Voštarnica) što je uzrokovalo zagađenje mora do mjere izumiranja, naročito u zatvorenom akvatoriju uvale Jazine.

Prema dostupnim podacima do 1945. godine izgrađeno je 11.394 m sustava odvodnje, a do osamostaljenja Hrvatske 1991. godine 69.160 m sustava odvodnje. Prema godinama gradnje do 1969. godine izgrađeno je 63%, od 1970. do 1980. godine 23%, od 1980. do 1990. godine 14%. Vidljivo je nedovoljno investiranje u periodu 1980. do 1990. godine kada je Zadar slovio kao perjanica gospodarstva bivše države.

 

Nerazmjerno rastu grada ulagano je u odvodnju što je rezultiralo sa 115 direktnih ispusta u obalno more i bezbrojnim crnim jamama. Sljedeći zastoj u investiranju je uzrokovan Domovinskim ratom od 1990. do 1995. godine tako da je te 1995. godine priključenost građanstva na cjevovode iznosila samo 30%.

U periodu 1995. do 2014. godine izgrađeno je cca 100.000 m cjevovoda raznih profila, osmišljen je sustav odvodnje, izgrađeno je 17 crpnih postaja, čiji priključni kolektori su presjekli dotadašnje direktne ispuste u more, otpadne vode se transportiraju na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se, nakon pročišćavanja, otpadna voda dugačkim podmorskim ispustima ispušta u zadarski kanal.

 

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Centar (dovršen 2009. godine) i Borik (dovršen 2005. godine) vršenjem svoje funkcije uzrokuju značajno poboljšanje kvalitete obalnog mora u okruženju grada Zadra.

Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2015. godine obuhvaćeno je 75% građanstva Zadra, a proces projektiranja, ishodovanja dozvola i izgradnje daljnjih sastavnica sustava odvodnje je u neprekinutom slijedu.

 

Grad Zadar je Izjavom o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, 27. studenog 1995. godine, postojeće Javno poduzeće Kanalizacija – Zadar, organizirao kao društvo za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR.

Sadašnje društvo, sukladno gore navedenom, upisano je u sudski registar kod trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-95/3600-2 dana 24. travnja 1996. godine, pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR, sa sjedištem u Zadru, Hrvatskog sabora 2D i od tada egzistira.
Sustav odvodnje
Sustav odvodnje je javni sustav objekata i mjera povezanih u funkcionalnu cjelinu s osnovnim ciljem sakupljanja, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, te njihovog ispuštanja nakon pročišćavanja, na tehnički što ispravniji i ekonomičniji način.

 

Sustav odvodnje grada Zadra se sastoji od Uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, crpnih postaja, retencijskih bazena, kišnih preljeva, podmorskih ispusta i lokalnih cjevovoda spojenih na uređaje, te odvoz fekalija specijalnim vozilima.

 

Od 2009. godine sve otpadne vode grada Zadra, prikupljene u sustav odvodnje otpadnih voda, se potpuno pročišćene ispuštaju u more kontroliranim dugačkim podmorskim ispustima (1503 m - Borik i 2000 m - Centar).

 

Sustav odvodnje Grada Zadra podijeljen je na dva dijela:

Sustav Centar - 100.000 ES - 90 % sustava

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centar

(drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda - biologija)

Podmorski ispust Centar

Kišni preljev Kolovare

Retencijski bazen kod gradskog kolodvora

Crpne postaje:

- Arbansi I

- Arbansi II

- Foša

- Poluotok

- Jazine

- Brodarica II

- Voštarnica I

- Voštarnica II

- Maslina

- Ravnica

- Centar I

- Centar II

- Gaženica I

- Gaženica II

Sustav Borik - 15.500 ES - 10 % sustava

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik

(prvi stupanj pročišćavanja otpadnih voda - flotacija)

Podmorski ispust Borik

Crpne postaje:

- Borik

- UPOV Borik

- Zgon

- Zgon I

- Maestral

- Park