Aglomeracija Zadar i Petrčane

INFORMACIJE O PROJEKTU

 
LOKACIJSKE DOZVOLE

 

Lokacijska dozvola

Stanovi

 

 

Lokacijska dozvola

Bili Brig

 

 

Lokacijska dozvola

MO Višnjik

 

 

Lokacijska dozvola

Put Bokanjca

 

 

Lokacijska dozvola

Bokanjac

 

 

Lokacijska dozvola

CS Park 3. faza

 

 

Lokacijska dozvola

Belafuža

 

 

Lokacijska dozvola

Crvene kuće

 

 

Lokacijska dozvola

CS Dražanice

 

 

Lokacijska dozvola

CS Diklo

 

 

Lokacijska dozvola

Petrčane

 

 

Lokacijska dozvola

CS Kulina

CS Kožino Gornje

 

Lokacijska dozvola

Ulica put Gazića

Ulica Grad.Hrvata

 

Lokacijska dozvola

Kožino primorje

 

 

Lokacijska dozvola

CS Petrići

 

 

Lokacijska dozvola

Put Murvice

 

 

Lokacijska dozvola

izmjena

Kožino - Petrčane

 

Lokacijska dozvola

CS Park 2 faza

 

 

Lokacijska dozvola

CS Maestral 2 faza

 

 

Lokacijska dozvola

Put Petrića

Miroslava Krleže

 

Lokacijska dozvola

CS Diklo Brig

 

 

Lokacijska dozvola

križanje Žmirići

 

 

Lokacijska dozvola

CS UPOV Borik

križanje Žmirići

 

Lokacijska dozvola

CS Kolovare 1

CS Kolovare 2

 

Lokacijska dozvola

Spoj Ulice braće

Miroslava i Janka P.