Aglomeracija Zadar i Petrčane

INFORMACIJE O PROJEKTU

 
GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 

Građevinska dozvola

Stanovi

 

 

Građevinska dozvola

Bili Brig

 

 

Građevinska dozvola

MO Višnjik 1. faza

 

 

Građevinska dozvola

MO Višnjik 2. faza

 

 

Građevinska dozvola

Put Bokanjca 1. faza

 

 

Građevinska dozvola

Put Bokanjca 2. faza

 

 

Građevinska dozvola

Put Bokanjca 3. faza

 

 

Građevinska dozvola

CS Bokanjac

 

 

Potvrda glavnog

projektaa

CS Park III faza

 

Potvrda glavnog

projekta

Belafuža 1 faza

 

Potvrda glavnog

projekta

Belafuža 2 faza

 

Građevinska dozvola

Crvene kuće

 

 

Građevinska dozvola

CS Draženica

 

 

Građevinska dozvola

CS Diklo i CS Diklo 1

 

 

Građevinska dozvola

Petrčane 1A faza

 

 

Građevinska dozvola

Petrčane 2A faza

 

 

Građevinska dozvola

CS Kulina

CS Kožino Gornje

 

Građevinska dozvola

Ulica Grad. Hrvata

Ulica put Gazića

 

Građevinska dozvola

CP Petrići

 

 

Građevinska dozvola

Put Murvice

 

 

Građevinska dozvola

Kožino i Petrčane

 

 

Građevinska dozvola

CP Park II faza

 

 

Građevinska dozvola

CP Maestral II faza

 

 

Građevinska dozvola

Put Petrića

M. Krleže Dinarska

 

Građevinska dozvola

CS Diklo Brig

 

 

Građevinska dozvola

križanje Žmirići

 

 

Građevinska dozvola

UPOV Borik

križanje Zmirići

 

Građevinska dozvola

CS Kolovare 1

CS Kolovare 2

 

Građevinska dozvola

Miroslava i Janka Perice

 

 

Građevinska dozvola

CS Borik

sanacija TC

 

Građevinska dozvola

Dogradnja UPOV-a Centar

 

 

Građevinska dozvola

Petrčane 2A faza

 

 

Građevinska dozvola

Nogostupi Bokanjac