Aglomeracija Zadar i Petrčane

EU FONDOVI PROJEKTI

 

INFORMACIJE O PROJEKTU
GRAĐEVINSKE DOZVOLE
LOKACIJSKE DOZVOLE
Informacije o Projektu EN.2.1.11-0051 'Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane'

STUDIJA IZVODLJIVOSTI - Projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane